Slovenský


Zásady - Pracovnej skupiny marxizmus

Tento dokument predstavuje politickú základňu Pracovnej skupiny marxizmus – Arbeitsgruppe Marxismus (AGM). V tejto funkcii nastupujú Zásady na miesto doterajšej Politickej platformy, na základe ktorej sme sa v septembri roku 1994 zakladali (a ktorá vyšla v druhom čísle nášho časopisu Marxismus). Politickú platformu neberieme späť, sme však názoru,…

Plakate


Grenzen.jpg

Publikationen


Broschure-46-Titelseite.jpg Broschüre 45 Umschlag_Layout 1.jpg JS.jpg M35 Cover.jpg