Other languages


The state and perspectives of the women’s movement

In the last 20 years the women’s movement experienced a dramatic decline. It lost its character as a movement to a large extent. Active self-organisation and collective struggle against sexism in economy, state and daily life decreased. Former feminist activists got hold of jobs in the ruling system, mainly at Universities and state institutions.…

United fronts, elections and alliances

We drafted our basic position concerning united fronts in our Principles: it is necessary for the building of revolutionary organisations to break workers „from reformist party bureaucracies and reformism in general". „Revolutionaries apply the tactic of the united front to achieve this. This tactic seeks to bring reformist organisations, who are…

Theses on Anti-imperialism

Zionism, Palestine, Israel

In the last years the Near and Middle East were of central importance for international politics. Besides the imperialist intervention in Iraq, the Palestine conflict plaid a major role. In the discussions of the German-speaking Left this importance was reflected as well. That's why we want to draw an outline of a Marxist analysis of the situation…

Venezuella: Parlamento seçimlerinin gölgesinde sinif mücadeleleri

Venezuella, öncelikle ulusal meclis seçimlerinden dolayı tartışmalara yol açtı. Geçen haftanın önemli işyeri çatışmaları ve sendikal tartışmalarından dolayı, Avrupadaki Venezuella Dayanışma hareketi neredeyse hiç bir etki uyandırmadı. Aşağıdaki makale, Venezuellalı işçi sınıfının gerçekliğinin önemli bir yanına –sınırlı olarak- göz atmaya…

La rivoluzione ungherese del 1956

Nell’ottobre 2006 saranno cinquant’anni dalla sconfitta della rivoluzione ungherese del 1956. Dopo il 1945 l’Ungheria era stata integrata nel blocco di potenza dominato dall’Unione Sovietica, ma il capovolgimento dei rapporti di produzione anche qui non fu il risultato di una sollevazione rivoluzionaria, ma la conseguenza di un capovolgimento…

Avrupa Birligi'ne iliskin tutum

Anayasa taslağı ve buna uygun bir anayasa anlaşması, Avrupa Birliği'nin bütünleşmesi yolunda belirleyici bir adım olacaktı. 2005 İlkbaharı'ndaki Fransız - Hollanda "hayır"ları ve 2005 Haziranındaki başarısız AB Zirvesi'yle birlikte, AB içindeki çelişkiler de açığa çıktı. Peki, AB'nin sonu mu geldi? Yoksa, Avrupa'nın egemen sınıfları için bu projeyi…

ABD, AB ÜLKELERI ve BM Irak’tan disari

Hayır, ABD ile müttefikleri (Koalition der Willigen) bunu öngörmemişti. 2003 İlkkbaharında Irak’a yönelik saldırıyı kazanmadaki rekor hızına karşın, Irak halkı yeni „özgürlük“ yazgısına o kadar da boyun eğmedi. Grevler, intihar saldırıları, videoya kaydedilmiş kafa kesmeler, kitlesel gösteriler ve inatçı silahlı direniş, işgalin bedelini…

Devrim ve Sosyalizm Partisi (PRS): Venezuella proletaryasi için potansiyel bir araç

Bu yılın (2005 kastediliyor – çev.) yaz aylarında, Venezuella’da yeni bir partinin kurulması yolunda temel atıldı. Partinin yaklaşan kuruluşunun, örgütlü Venezuella işçileri içinde bir sürü umut canlandırmış olmasına karşın, bizdeki Venezuella devrimiyle dayanışma hareketi, bu ülkedeki devrimci solda ortaya çıkan yeni durumu ciddi biçimde inceleme…

Amerika karsitligi mi?

ABD emperyalizminin savaşına karşı harekette, Güney Avrupa ya da Almanya’da olduğu gibi, Arap ülkelerinde ve Latin Amerika’da şu ya da bu oranda güçlü Amerika karşıtı eğilimler bulunuyor. Burada, dünyayı kendi egemenlikleri altına almak isteyen „Amerikalılar“dan söz ediliyor. Buna, sıkça, eğitimsiz bir taşralıyı başkan ve yurtsever flamalar…

Plakate


Grenzen.jpg

Publikationen


M35 Cover.jpg Broschüre 45 Umschlag_Layout 1.jpg Linksfraktion.png Buch33-1.jpg