Türkçe


Venezuella: Parlamento seçimlerinin gölgesinde sinif mücadeleleri

Venezuella, öncelikle ulusal meclis seçimlerinden dolayı tartışmalara yol açtı. Geçen haftanın önemli işyeri çatışmaları ve sendikal tartışmalarından dolayı, Avrupadaki Venezuella Dayanışma hareketi neredeyse hiç bir etki uyandırmadı. Aşağıdaki makale, Venezuellalı işçi sınıfının gerçekliğinin önemli bir yanına –sınırlı olarak- göz atmaya…

Avrupa Birligi'ne iliskin tutum

Anayasa taslağı ve buna uygun bir anayasa anlaşması, Avrupa Birliği'nin bütünleşmesi yolunda belirleyici bir adım olacaktı. 2005 İlkbaharı'ndaki Fransız - Hollanda "hayır"ları ve 2005 Haziranındaki başarısız AB Zirvesi'yle birlikte, AB içindeki çelişkiler de açığa çıktı. Peki, AB'nin sonu mu geldi? Yoksa, Avrupa'nın egemen sınıfları için bu projeyi…

ABD, AB ÜLKELERI ve BM Irak’tan disari

Hayır, ABD ile müttefikleri (Koalition der Willigen) bunu öngörmemişti. 2003 İlkkbaharında Irak’a yönelik saldırıyı kazanmadaki rekor hızına karşın, Irak halkı yeni „özgürlük“ yazgısına o kadar da boyun eğmedi. Grevler, intihar saldırıları, videoya kaydedilmiş kafa kesmeler, kitlesel gösteriler ve inatçı silahlı direniş, işgalin bedelini…

Devrim ve Sosyalizm Partisi (PRS): Venezuella proletaryasi için potansiyel bir araç

Bu yılın (2005 kastediliyor – çev.) yaz aylarında, Venezuella’da yeni bir partinin kurulması yolunda temel atıldı. Partinin yaklaşan kuruluşunun, örgütlü Venezuella işçileri içinde bir sürü umut canlandırmış olmasına karşın, bizdeki Venezuella devrimiyle dayanışma hareketi, bu ülkedeki devrimci solda ortaya çıkan yeni durumu ciddi biçimde inceleme…

Amerika karsitligi mi?

ABD emperyalizminin savaşına karşı harekette, Güney Avrupa ya da Almanya’da olduğu gibi, Arap ülkelerinde ve Latin Amerika’da şu ya da bu oranda güçlü Amerika karşıtı eğilimler bulunuyor. Burada, dünyayı kendi egemenlikleri altına almak isteyen „Amerikalılar“dan söz ediliyor. Buna, sıkça, eğitimsiz bir taşralıyı başkan ve yurtsever flamalar…

Plakate


Grenzen.jpg

Publikationen